Wersja polska
Startsida
Om mig
Mitt erbjudande
Referenser
Hur bokar du din guide?
Res bekvämt!
Kontakt

Nyheter

Helgdagar i Polen

KL Auschwitz-Birkenau
Saltgruvan i Wieliczka
Krakow
Pieniny nationalpark
Zakopane och Tatrabergen

Galleriet
Bakgrundsbilder
Länkar

guiden.pl på Facebook

Lägrets historia - 2/3

Lägrets historia
föregående sida 1/3
  Lägrets historia
nästa sida 3/3KL Auschwitz I - Källaren av block 11 ("Dödsblocket")


En särskild roll i straffsystemet spelade block 11 (s.k. "Dödsblocket"), där man förutom straffkompaniet inkvarterade s.k. polisfångar. Polisfångarna var polska medborgare, som huvudsakligen misstänktes för medlemskap i måtståndrörelsen. De väntade på parodiska rättegångar, vilka Gestapos ståndrätt från Katowice brukade genomföra i en av salarna i dödsblocket. Som resultat av varie sammanträde dömdes och avrättades tiotals personer vid "dödsväggen". I källaren av block nr 11 fanns det även andra typer av straceller, som t.ex. mörkrum eller ståceller.

I början av september 1941 genomfördes i dödsblocket det första försöket att döda människor med hjälp av giftgasen Zyklon B.

Våren 1941 grundades ett läger för sovjetiska krigsfångar i en särskild avdelning av KL Auschwitz. Utrycket krigsfånge skulle bara skapa det skenbara intrycket av att nazisterna respekterade internationella konventioner och lagar. SS brukade i själva verket behandla de sovjetiska krigsfångarna mycket sämre än vanliga fångar.

I början av mars 1941 blev lägret i Auschwitz visiterat av SS-Reichsführer Heinrich Himmler. Efter sitt besök beordrade Himmler bl.a.

  • påbörja utbyggnad av lägret för att få plats med inkvartering av 30 000 fångar;
  • grunda ett nytt läger för 100 000 krigsfångar;
  • förse den kemiska koncernen IG Farbenindustrie med 10 000 fångar för att kunna bygga en ny fabrik med namnet Buna Werke i Dwory nära Auschwitz;


Bunafabriken i Dwory nära AuschwitzDet nya lägret byggdes på byn Brzezinkas (ty. Birkenau) mark. Lägret var ungefär 30 gånger större än KL Auschwitz. 100 000 fångar skulle bo i 300 baracker. Snart tillkom ett nytt projekt för att utöka lägret i Birkenau och då inkvartera 200 000 personer i 600 primitiva bostadsbaracker. Detta senare projekt slutfördes aldrig på grund av att krigslyckan vände för nazisterna.KL Auschwitz II-Birkenau - Bostadsbaracker i karantänlägretKatastrofala sanitära och bostadsförhållanden hade stor inverkan på den höga dödligheten bland fångarna i lägret. i varje barack och block bodde flera hundra fångar. Under de första månaderna av lägrets existens fick de sova på rutten halm eller trasiga halmmadrasser. Så småningom installerades primitiva britsar i fångarnas sovsalar. Britsarna gav ytterligare möjligheter för att höja antalet fångar på bekostnad av komforten. Endast fångfunktionärer kapos var priviligierade och fick bo i enkelrum.

Det otillräckliga antalet sanitära anläggningar, bristen på badrum samt ständigt vattenbrist ökade risken för olika sjukdomar och epidemier. I lägret var det omöjligt att tvätta sig varje dag och fångarna fick heller inte tvätta sina kläder. Underkläderna fick de byta endast ett par gånger om året.

Till följd av konferensen i Wannsee nära Berlin (den 20 januari 1942) blev KL Auschwitz utsett till huvudutrotningscentrum för alla europeiska judar. Projektet för den slutliga lösningen av den judiska frågan i Europa var definitiv utan motstycke i världshistorien.

Våren 1942 började de första järnvägstransportenra med judar anlända till dödsfabriken Auschwitz-Birkenau. Judarna "levererades" med vanliga godsvagnar, utan mat och tillgång till vatten. Efter flera dagars resa kom de första transportena till en ramp på godsstationen i Auschwitz (Die alte Judenrampe), där judarna delades i två grupper (män, kvinnor och barn). En selektionsprocess sattes igång under vilken SS-läkarna valde ut de människor som ansågs vara tillräckligt starka och friska för att orka jobba som slavarbetare. Knappt 25 procent av de nyanlända judarna uppfattades som arbetsduggliga och registrerades som nya fångar. Övriga judar, det vill säga gamla, sjuka, handikappade, gravida kvinnor och barn var för svaga för att orka arbeta under en längre period och skulle därför mördas omedelbart efter ankomsten till lägret. För att undvika kaos och panik lurades de som ratades i selektionerna till att tro att de skulle gå och duscha.


 
 
Lägrets historia
föregående sida 1/3  Lägrets historia
nästa sida 3/3Läs mer om KL Auschwitz-Birkenau!

Lägrets historia

Böcker om KL Auschwitz-Birkenau på svenska

Vad kan man se i KL Auschwitz-Birkenau?

Öppettider och ordningsregler för besökare på Auschwitzmuséet

Hur kommer man till Auschwitz?

60-årsminnet av befrielsen av koncentrationslägret KL Auschwitz-Birkenau

Bilder från KL Auschwitz I

Bilder från KL Auschwitz II-Birkenau

Vinterbilder från KL Auschwitz-Birkenau

Intressanta länkar 
Michal Kubica - auktoriserad svensktalande reseledare och guide

www.guiden.pl, mikubica@wp.pl, +48 502 759 885

  
 
Startsida Om mig Mitt erbjudande Referenser Hur bokar du din guide? Res bekvämt! Nyheter Kontakt Det tidigare nazistiska koncentrationslägret KL Auschwitz-Birkenau De kungliga saltgruvorna i Wieliczka Den kungliga staden Krakow Flottningen på floden Dunajec i Pieniny nationalpark Zakopane och Tatrabergen Galleriet Bakgrundsbilder Länkar